آب و هوا

در اینجا چند عبارت استونیایی که میتوانید برای صحبت کردن درباره آب و هوا استفاده کنید؛ آمده است.

kuidas ilm on?هوا چطور هست؟
mis ilm on?هوا چطور هست؟
päike paistabخورشید می درخشه
vihma sajabباران می آید
lund sajabبرف می آید
palav onگرم-ه
külm onسرد-ه
väga palav on
väga külm on
kui kena päev!چه روز قشنگی!
kui ilus päev!چه روز زیبایی!
kui kohutav päev!چه روز بدی!
kui soe väljas on?دمای هوا چند درجه است؟
mis ilmaennustus ütleb?پیش بینی چه هست؟
ennustati, et hakkab sadamaپیش بینی شده باران بیاید
paistab, et hakkab sadamaبه نظر میرسد باران بیاید