سلامتی

هنگام صحبت کردن درباره سلامتی خود این عبارت های استونیایی را مفید خواهید یافت.

ma ei tunne ennast hästiحالم خوب نیست
mul on paha ollaحالم خوب نیست
ma vajan arstiاحتیاج به دکتر دارم
mul pea valutab
mul on peavaluسردرد دارم
kas sul on valuvaigistit?
kas teil on valuvaigistit?