تحویل دادن اتاق

این عبارات استونیایی برای تحویل اتاق مفید خواهدبود.

ma sooviksin välja kirjutadaمی خواهم اتاقم را تحویل بدهم
ma sooviksin oma arvet makstaمی خواهم صورت حسابم را بپردازم لطفاً
selles arves on minu arvates vigaفکر می کنم یک اشتباه در صورت حساب هست
kuidas te soovite maksta?چطور پرداخت می کنید؟
ma maksan ...
kaardiga
arvega
sularahas
kas olete kasutanud minibaari?از مینی بار استفاده کرده اید؟
me ei ole minibaari kasutanudاز مینی بار استفاده نکرده ایم
kas me saaksime pagasi alla toomisega abi?ممکنه یک نفر کمک کنه وسایلمان را پایین بیاورد؟
kas teil on mingit kohta, kuhu me saaksime oma pagasi jätta?جایی دارید وسایلمان را بگذاریم؟
kas ma saaksin kviitungi, palun?ممکنه لطفاً رسید بدهید؟
kas te saaksite mulle takso kutsuda, palun?ممکنه لطفاً یک تاکسی برایم صدا کنید؟
ma loodan, et teil oli siin meeldivامیدوارم اقامتتان خوب بوده باشد
mulle meeldis siin vägaواقعاً از اقامتم لذت بردم
meile meeldis siin vägaواقعاً از اقامتمان لذت بردیم

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید