در اداره پست

این عبارت های استونیایی برای خرید تمبر، فرستادن نامه، یا استفاده از خدمات دیگر در اداره پست به شما کمک می کند.

ma sooviksin ühe ümbriku
ma sooviksin paki ümbrikke
palun, üks ümbrik
palun, pakk übrikke