عبارت های پایه

در اینجا برخی از عبارت های پایه استونیایی قرار دارند که می توانید در مکالمه روزانه استفاده کنید همچنین برخی از کلمات متداولی که روی تابلو ها و علامت ها می بینید.

jahبله
eiخیر
palunلطفاً
aitähمتشکرم
tänanاز شما متشکرم
tänan vägaاز شما خیلی متشکرم
tereسلام
tervistسلام
tere hommikustصبح به خیر
tere päevastبعد از ظهر به خیر
tere õhtustشب به خیر
tere tulemast
head aegaخداحافظ
head öödشب به خیر
nägemist!
ilusat päeva!روز خوبی داشته باشی!
vabanda
vabandage
vabandustببخشید
pole vigaخوبه