مسافرت با هواپیما

برخی از عبارت هایی که هنگام سفر با هواپیما نیاز دارید و برخی از علائمی که در فرودگاه می بینید در اینجا می آیند.

teie pass ja pilet, palunگذرنامه و بلیتتان لطفاً
kuhu te lendate?به کجا پرواز می کنید؟
kas te pakkisite oma kotid ise?خودتان چمدان هاتان را بستید؟
kas vahepeal on kellelgi olnud ligipääsu teie kottidele?در خلال این مدت کسی در چمدان ها تان دست برده؟
kas teie käsipagasis on vedelikke või teravaid esemeid?مایعات یا اشیای تیز در کیف دستی تان دارید؟
kui mitu kotti te registreerite?چند چمدان تحویل بار می دهید؟
kas ma saaksin näha teie käsipagasit, palun?می توانم لطفاً کیف دستی تان را ببینم؟
kas ma pean selle registreerima või võin ma selle endaga kaasa võtta?باید این را تحویل بدهم یا می توانم با خودم ببرم؟
peate selle registreerimaباید آن را تحویل بار بدهید
ülemäärase pagasi eest võetakse tasu ...
kas soovite kohta akna alla või vahekäigu äärde?صندلی کنار پنجره می خواهید یا راهرو؟
nautige oma lendu!پرواز خوبی داشته باشید!
kust ma leian käru?از کجا می توانم چرخ دستی بگیرم؟
palun võtke oma ...
mantel seljast
kingad jalast
vöö ära
palun asetage kandikule kõik metallesemedممکنه لطفاً هر چیز فلزی را توی سینی بگذارید
palun võtke sülearvuti kotist väljaلطفاً لپ تاپتان را از کیفش دربیارید
mis on lennu number?شماره پرواز چند هست؟
millisesse väravasse me minema peame?درب خروج ما کدام هست؟
viimane kutse reisija Smithile Miamisse, palun suunduge koheselt väravasse number 32برای آخرین بار از آقای اسمیت مسافر میامی می خواهیم لطفاً فوراً به درب خروج شماره ۳۲ مراجعه کنند
lend jääb hiljaksپرواز تاخیر دارد
lend on tühistatudپرواز لغو شده است
vabandame viivituse pärastبه خاطر تاخیر پیش آمده پوزش می خواهیم
teie pass ja pardakaart, palunمیتوانم لطفاً گذرنامه و کارت پروازتان را ببینم؟
mis on teie istme number?شماره صندلیتان چند هست؟
palun pange see pea kohal olevasse kappiمی شود لطفاً آن را در جعبه بالای سرتان بگذارید؟
palun pöörake tähelepanu lühikesele ohutusلطفاً به این نکات ایمنی کوتاه توجه کنید
palun lülitage välja mobiiltelefonid ja elektriseadmedلطفاً تمام تلفن های همراه و وسایل الکترونیکی را خاموش کنید
kapten lülitas välja sildi Kinnita Turvavööخلبان علامت کمربند ایمنی را ببندید را خاموش کرده است
kui kaua lend kestab?این پرواز چقدر طول می کشد؟
kapten lülitas sisse sildi Kinnita Turvavööخلبان علامت کمربند ایمنی را ببندید را روشن کرده است
me maandume umbes viieteistkümne minuti pärastتا حدود پانزده دقیقه دیگر فرود می آییم
palun kinnitage turvavöö ning seadke iste tagasi esilagsesse asendisseلطفاً کمربند ایمنی خود را ببندید و پشتی صندلی خود را به حالت عمود برگردانید
palun püsige oma kohal kuni lennuk on täielikult seisma jäänud ning silt Kinnita Turvavöö on välja lülitatudلطفاً تا توقف کامل هواپیما و خاموش شدن علامت کمربندهای خود را ببندید صندلی تان را ترک ننمایید
kohalik aeg on ...
21.34

چیزهایی که ممکن است ببینید

Saabumisedپرواز های ورودی
Väljumisedپرواز های خروجی
Registreerimine rahvusvahelistele lendudeleچک این پرواز های بین المللی
Rahvusvahelised väljumisedپروازهای خروجی بین المللی
Kodumaised lennudپرواز های داخلی
Tualetidتوالت
Informatsioonاطلاعات
Piletikassadدفتر فروش بلیت
Hoiukapidکمد
Taksofonidتلفن
Restoranرستوران
Reisibüroo
Väravad 1-32درب های خروج ۳۲-۱
Ümberistumisedسالن ترانزیت
Ümberistumisedمسیر اتصال پرواز
Passikontrollکنترل گذرنامه
Tollگمرک
Pagasi kontroll
Pagasi kättesaamineدریافت بار
Läbikäik keelatudورود ممنوع
Ainult personalile
Autorentاجاره اتومبیل
Registreerimineچک این باز است
Mine väravasse ...به درب خروج ... بروید
Hilinenudتاخیر دارد
Tühistatudلغو شد
Palun ootaلطفاً منتظر بمانید
Pealeminekدر حال سوار کردن مسافر
Viimane kutseآخرین اعلان
Värav suletudدرب خروج بسته شد
Lahkunudپرواز کرد
Oodatakse 23.25
Maandus 09.52

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید