روزهای هفته

چگونگی گفتن نامهای روزهای هفته در استونیایی را بیاموزید. توجه کنید که این نامها در ابتدا با حروف بزرگ نوشته نمیشوند.

esmaspäevدوشنبه
teisipäevسه شنبه
kolmapäevچهارشنبه
neljapäevپنج شنبه
reedeجمعه
laupäevشنبه
pühapäevیکشنبه
esmaspäevalدر دوشنبه
teisipäevalدر سه شنبه
kolmapäevalدر چهارشنبه
neljapäevalدر پنجشنبه
reedelدر جمعه
laupäevalدر شنبه
pühapäevalدر یکشنبه
esmaspäevitiهر دوشنبه
teisipäevitiهر سه شنبه
kolmapäevitiهر چهارشنبه
neljapäevitiهر پنج شنبه
reedetiهر جمعه
laupäevitiهر شنبه
pühapäevitiهر یکشنبه