در اداره پست

این عبارت های اسپانیایی برای خرید تمبر، فرستادن نامه، یا استفاده از خدمات دیگر در اداره پست به شما کمک می کند.

quisiera un sobre, por favorیک پاکت می خواهم لطفاً
un paquete de sobres, por favorیک بسته پاکت نامه می خواهم لطفاً
un sello para Inglaterra, por favor
dos sellos para Inglaterra, por favor
¿dònde està el buzòn de correos?صندوق پست کجاست؟