عبارت های پایه

در اینجا برخی از عبارت های پایه اسپانیایی قرار دارند که می توانید در مکالمه روزانه استفاده کنید همچنین برخی از کلمات متداولی که روی تابلو ها و علامت ها می بینید.

بله
Noخیر
Tal vezشاید
Por favorلطفاً
Graciasمتشکرم
Muchas graciasخیلی متشکرم

در زیر چند عبارت مودبانه می آید که در پاسخ به کسی که از شما تشکر می کند می توانید استفاده کنید :

De nadaخواهش می کنم
No tiene importanciaلازم به تشکر نیست
No pasa nadaقابلی ندارد

سلام کردن و خداحافظی

در اینجا روش های مختلفی می آیند که می توانید برای سلام کردن استفاده کنید:

Holaسلام
Buenasسلام (کاملا محاوره ای)
Buenos díasصبح به خیر (قبل از ظهر استفاده می شود)
Buenas tardesبعد از ظهر به خیر (از ظهر تا حدود 8 شب استفاده می شود)

از طرف دیگر، می توانید عبارت های زیر را برای خداحافظی بگویید:

Adiósخداحافظ
Buenas nochesشب به خیر
¡Nos vemos!به امید دیدار!
¡nos vemos pronto!به امید دیدار به زودی!
¡hasta luego!به امید دیدار در آینده!
¡Qué tengas un buen día!روز خوبی داشته باشی!
¡Qué tengas un buen fin de semana!آخر هفته خوبی داشته باشی!

جلب توجه کسی یا عذرخواهی

Disculpeببخشید (برای جلب توجه کسی، عبورکردن از کنار کسی یا برای معذرت خواهی استفاده میشود)
Perdónمتاسفم

اگر کسی از شما عذرخواهی کرد، می توانید با استفاده از جمله های زیر پاسخ دهید:

no hay problema یا no pasa nadaاشکالی نداره
Está bienمسئله ای نیست
No te preocupesخودت را نگران نکن

به دیگران بفهمانید که چه می گویید

¿Habla usted español?آیا شما اسپانیایی صحبت می کنید؟
No hablo españolمن اسپانیایی صحبت نمی کنم
No hablo mucho españolمن زیاد اسپانیایی صحبت نمی کنم
Solo hablo un poquito de españolمن فقط کمی اسپانیایی صحبت می کنم
Hablo un poco de españolمن کمی اسپانیایی صحبت می کنم
Por favor, hable más despacioلطفاً آهسته تر صحبت کنید
Por favor, escríbaloلطفاً آن را بنویسید
¿Podría, por favor, repetir eso?می توانید آن را تکرار کنید؟
comprendo یا entiendoمی فهمم
no comprendo یا no entiendoنمی فهمم

عبارت های پایه دیگر

Lo séمی دانم
No lo séنمی دانم
Disculpe, ¿dónde está el baño?ببخشید، دستشویی کجاست؟
Disculpe, ¿dónde está el aseo?ببخشید، دستشویی کجاست؟

چیزهایی که ممکن است ببینید

Entradaورود
Salidaخروج
Salida de emergenciaخروج اضطراری
Empujarفشار دهید
Tirarبکشید
Aseosتوالت
WCدستشویی
Caballerosمردانه
Señorasزنانه
Libreخالی
Ocupadoدر حال استفاده یا اشغال
Fuera de servicioخراب
No fumarسیگار نکشید
Privadoخصوصی
No pasarورود ممنوع
sound

صدا برای تمام عبارت های اسپانیایی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید