مشاغل

در اینجا عبارت های اسپانیایی برای صحبت کردن درباره شغل می آیند، که ممکن می سازند درباره نوع کاری که می کنید و محل کارتان صحبت کنید.

شغل

¿a qué te dedicas?, ¿qué haces?, or ¿en qué trabajas?چه کار می کنی؟
¿qué haces para ganarte la vida?برای امرار معاش چه کار می کنی؟
¿qué clase de trabajo haces?چه جور کاری می کنی؟
¿qué clase de trabajo realizas?در چه زمینه ای کار می کنی؟
soy ...
profesor
profesora
estudiante
doctor
doctora
trabajo como ...
periodista
programador
programadora
trabajo en ...
televisión
la industria editorial
las relaciones públicas
ventas
la informática
trabajo con ...
ordenadores
niños discapacitados
me quedo en casa y cuido de los niñosدر خانه می مانم و از بچه ها مراقبت می کنم
soy ama de casaخانه دارم

وضعیت استخدامی

trabajo a tiempo parcialکار پاره وقت دارم
trabajo a tiempo completoکار تمام وقت دارم
estoy ...
desempleado
buscando trabajo
buscando un empleo
no estoy trabajando en este momentoدر حال حاضر کار نمی کنم
me han despedidoاز کار بی کار شده ام
me han despedido hace un par de mesesدو ماه پیش بی کار شدم
hago trabajo voluntarioکار داوطلبانه انجام می دهم
estoy jubiladoباز نشسته هستم
estoy jubilada

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید