ماه ها و فصل ها

چگونگی گفتن نامهای ماهها و فصلها در اسپانیایی را بیاموزید. توجه کنید که این نامها در ابتدا با حروف بزرگ نوشته نمیشوند.

ماه ها

eneroژانویه
febreroفوریه
marzoمارس
abrilآوریل
mayoمه
junioژوئن
julioژوئیه
agostoاوت
septiembreسپتامبر
octubreاکتبر
noviembreنوامبر
diciembreدسامبر
en eneroدر ژانویه
en febreroدر فوریه
en marzoدر مارس
en abrilدر آوریل
en mayoدر مه
en junioدر ژوئن
en julioدر ژوئیه
en agostoدر اوت
en septiembreدر سپتامبر
en octubreدر اکتبر
en noviembreدر نوامبر
en diciembreدر دسامبر

فصل ها

la primaveraبهار
el veranoتابستان
el otoñoپاییز
el inviernoزمستان
en primaveraدر بهار
en veranoدر تابستان
en otoñoدر پاییز
en inviernoدر زمستان
sound

صدا برای تمام واژگان اسپانیایی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید