Şinasi Muhammet Horuz

Şinasi Muhammet Horuz

اطلاعات شخصی

سن: 24
تاریخ تولد: 10 ژانویه

زبان ها

من صحبت میکنم به:

  • ترکی (ترکیه) | زبان مادری

من یادمیگیرم: