Віктор Матола

Віктор Матола

اطلاعات شخصی

سن: 30
تاریخ تولد: 18 فوریه

زبان ها

من صحبت میکنم به:

  • اوکراینی | زبان مادری
  • روسی | پیشرفته

من یادمیگیرم: