Лена Копыстка

Лена Копыстка

اطلاعات شخصی

سن: 15
تاریخ تولد: 1 سپتامبر

زبان ها

من صحبت میکنم به:

من یادمیگیرم:

  • انگلیسی (ایالات متحده) | متوسط
  • چینی (چین) | مبتدی