بدر الدين عبيد

بدر الدين عبيد

اطلاعات شخصی

سن: 47
تاریخ تولد: 1 اکتبر

زبان ها

من صحبت میکنم به:

  • عربی | زبان مادری

من یادمیگیرم: