رضا عباسی

رضا عباسی

اطلاعات شخصی

سن: 22
تاریخ تولد: 9 ژوئن

زبان ها

من صحبت میکنم به:

  • فارسی | زبان مادری

من یادمیگیرم: