مائده شریفی

مائده شریفی

اطلاعات شخصی

سن: 27
تاریخ تولد: 4 سپتامبر

زبان ها

من صحبت میکنم به:

  • فارسی | زبان مادری
  • ترکی | متوسط

من یادمیگیرم: