پوریا تاتاری

پوریا تاتاری

اطلاعات شخصی

سن: 25
تاریخ تولد: 26 ژوئن

زبان ها

من صحبت میکنم به:

  • فارسی | زبان مادری
  • انگلیسی (ایالات متحده) | پیشرفته
  • عربی (عربستان سعودی) | مبتدی

من یادمیگیرم: