Alexandru   Gheorghiță

Alexandru Gheorghiță

زبان ها

من صحبت میکنم به:

  • رومانیایی | زبان مادری
  • انگلیسی (انگلستان) | پیشرفته

من یادمیگیرم: