Brian Schneider Roosevelt

Brian Schneider Roosevelt

اطلاعات شخصی

سن: 59
تاریخ تولد: 9 مه

زبان ها

من صحبت میکنم به:

من یادمیگیرم:

  • آلمانی (آلمان) | مبتدی
  • اندونزیایی | مبتدی
  • چینی (هنگ‌کنگ) | مبتدی