Catalin Cosmin Codarcea

Catalin Cosmin Codarcea

اطلاعات شخصی

سن: 35
تاریخ تولد: 17 سپتامبر

زبان ها

من صحبت میکنم به:

  • رومانیایی | زبان مادری

من یادمیگیرم: