Chousein Kara ivrachim

Chousein Kara ivrachim

اطلاعات شخصی

سن: 27
تاریخ تولد: 2 آوریل

زبان ها

من صحبت میکنم به:

  • یونانی (یونان) | زبان مادری
  • ترکی (ترکیه) | پیشرفته

من یادمیگیرم: