Dionisia Nikolopoulou

Dionisia Nikolopoulou

اطلاعات شخصی

سن: 53
تاریخ تولد: 22 مارس

زبان ها

من صحبت میکنم به:

  • یونانی (یونان) | زبان مادری

من یادمیگیرم: