Elona Jasinauskienė

Elona Jasinauskienė

اطلاعات شخصی

سن: 58
تاریخ تولد: 18 سپتامبر

زبان ها

من صحبت میکنم به:

  • لیتوانیایی | زبان مادری
  • روسی | پیشرفته

من یادمیگیرم:

  • ترکی (ترکیه) | مبتدی
  • انگلیسی (انگلستان) | مبتدی