Emilia Kaczmarek-Nawrocka

Emilia Kaczmarek-Nawrocka

اطلاعات شخصی

سن: 40
تاریخ تولد: 30 دسامبر

زبان ها

من صحبت میکنم به:

  • لهستانی | زبان مادری

من یادمیگیرم: