Jolanta Przybysławska

Jolanta Przybysławska

اطلاعات شخصی

سن: 46
تاریخ تولد: 21 فوریه

زبان ها

من صحبت میکنم به:

  • لهستانی | زبان مادری

من یادمیگیرم: