Kristina Juknevičienė

Kristina Juknevičienė

اطلاعات شخصی

سن: 50
تاریخ تولد: 20 اوت

زبان ها

من صحبت میکنم به:

  • لیتوانیایی | زبان مادری

من یادمیگیرم: