Laura Sofia Rendeková

Laura Sofia Rendeková

اطلاعات شخصی

سن: 18
تاریخ تولد: 10 دسامبر

زبان ها

من صحبت میکنم به:

  • اسلوواکی | زبان مادری

من یادمیگیرم: