Mohd Nasiruddin Mansor

Mohd Nasiruddin Mansor

اطلاعات شخصی

سن: 26
تاریخ تولد: 5 نوامبر

درباره من:

I'm Malaysian living in Russia. Currently learning Italian.

زبان ها

من صحبت میکنم به:

من یادمیگیرم:

  • عربی (مصر) | مبتدی
  • کروات | مبتدی
  • ایتالیایی (ایتالیا) | مبتدی