Nhật Hà Nguyễn Thị

Nhật Hà Nguyễn Thị

اطلاعات شخصی

سن: 22
تاریخ تولد: 29 دسامبر

زبان ها

من صحبت میکنم به:

  • ویتنامی | زبان مادری

من یادمیگیرم: