Oscar Javier Garay Ayala

Oscar Javier Garay Ayala

اطلاعات شخصی

سن: 49
تاریخ تولد: 14 ژانویه

درباره من:

Me gusta leer, aprender nuevas lenguas,apasionado a las tecnologias y a la gimnasia deportiva

زبان ها

من صحبت میکنم به:

من یادمیگیرم: