Prahlladrao Kulkarni

Prahlladrao Kulkarni

اطلاعات شخصی

سن: 48
تاریخ تولد: 26 اوت

زبان ها

من صحبت میکنم به:

  • هندی | زبان مادری
  • کانارایی | زبان مادری
  • انگلیسی | پیشرفته

من یادمیگیرم: