Yanto Supriyanto

Yanto Supriyanto

زبان ها

من صحبت میکنم به:

  • اندونزیایی | زبان مادری

من یادمیگیرم: