آموزش

در اینجا عبارت های انگلیسی که برای بحث کردن درباره اینکه در مدرسه یا دانشگاه چه میخوانید و سوال کردن از بقیه درباره تحصیلات آنها، آمده است.

دانشگاه

are you a student? تو دانشجویی؟
what do you study? چه می خوانی؟
I'm studying … … می خوانم
history تاریخ
economics اقتصاد
medicine پزشکی
where do you study? کجا درس می خوانی؟
which university are you at? کدام دانشگاهی؟
what university do you go to? چه دانشگاهی می روی؟
I'm at … در …-م
Liverpool University دانشگاه لیورپول
which year are you in? سال چندمی؟
I'm in my … year سال …-م
first اول
second دوم
third سوم
final آخر
I'm in my first year at university سال اول دانشگاه هستم
do you have any exams coming up? آیا به زودی امتحانی داری؟
I've just graduated تازه فارغ التحصیل شده ام
I'm doing a masters in … دارم فوق لیسانس … می خوانم
law حقوق
I'm doing a PhD in … دکترای … می خوانم
chemistry شیمی
did you go to university? دانشگاه رفته ای؟
I didn't go to university دانشگاه نرفته ام
I never went to university هرگز دانشگاه نرفته ام
where did you go to university? کجا دانشگاه رفتی؟
I went to … … رفتم
Cambridge کمبریج
what did you study? چی خواندی؟
I studied … … خوندم
maths ریاضیات
politics علوم سیاسی

مدرسه

where did you go to school? کجا مدرسه رفتی؟
I went to school in … در … مدرسه رفتم
Bristol تو بریستول
I left school at sixteen شانزده سالگی مدرسه را ترک کردم
I'm taking a gap year یک سال مرخصی تحصیلی می گیرم

برنامه های آینده

how many more years do you have to go? چند سال دیگر داری؟
what do you want to do when you've finished? بعد از این که درست تمام شد می خواهی چه کار کنی؟
get a job کار پیدا کنم
go travelling مسافرت بروم
I don't know what I want to do after university نمی دانم بعد از دانشگاه می خواهم چه کار کنم
sound

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید