تحویل گرفتن اتاق

هنگام ورود شما به هتل این اصطلاحات به شما هنگام تحویل اتاق کمک خواهدکرد.

I've got a reservation رزرو دارم
your name, please? اسمتان لطفاً؟
my name's … اسمم …-ه
Mark Smith مارک اسمیت
could I see your passport? ممکنه گذرنامه تان را ببینم؟
could you please fill in this registration form? ممکنه لطفاً این فرم ثبت نام را پر کنید؟
my booking was for a twin room رزرو من برای یک اتاق دو تخته بود
my booking was for a double room رزرو من برای یک اتاق دو نفره بود
would you like a newspaper? روزنامه می خواهید؟
would you like a wake-up call? می خواهید صبح بیدارتان کنند؟
what time's breakfast? صبحانه چه ساعتی هست؟
breakfast's from 7am till 10am صبحانه از ساعت هفت تا ده صبح هست
could I have breakfast in my room, please? می تونم لطفاً صبحانه را در اتاقم بخورم؟
what time's the restaurant open for dinner? رستوران برای شام چه ساعتی باز می شود؟
dinner's served between 6pm and 9.30pm شام بین شش عصر و نه و نیم شب سرو میشود
what time does the bar close? بار چه ساعتی می بندد؟
would you like any help with your luggage? برای حمل اثاثتان کمک می خواهید؟
here's your room key این کلید اتاقتان هست
your room number's … شماره اتاقتان … است
326 ۳۲۶
your room's on the … floor اتاقتان طبقه …-ه
first اول
second دوم
third سوم

توجه کنید که در بریتانیا طبقه همسطح با خیابان طبقه همکف (ground floor) نامیده میشود و طبقه اول (first floor)بالای آن است.

where are the lifts? آسانسور کجاست؟
enjoy your stay! اقامت خوشی داشته باشید!

چیزهایی که ممکن است ببینید

Reception پذیرش
Concierge دربان هتل
Lifts آسانسور
Bar بار
Restaurant رستوران
sound

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید