خدمات و تعمیرات

اگر شما هر وسیله شخصی دارید که نیاز به تعمیر یا تمیزکردن دارد، این عبارت ها سودمند خواهد بود.

تعمیرات عمومی

do you know where I can get my … repaired? می دانید کجا می توانم …-م را تعمیر کنم؟
phone می دونید کجا می تونم تلفن-م رو تعمیر کنم؟
watch می دونید کجا می تونم ساعت-م رو تعمیر کنم؟
camera می دونید کجا می تونم دوربین-م رو تعمیر کنم؟
shoes می دونید کجا می تونم کفش-م رو تعمیر کنم؟
the screen’s broken صحفه نمایش خرابه
there's something wrong with … … اشکالی دارد
my watch ساعتم اشکالی
this radio این رادیو اشکالی
do you do … repairs? تعمیرات … انجام می دهید؟
television تلویزیون انجام می دید؟
computer کامپیوتر انجام می دید؟
laptop لپ تاپ انجام می دید؟
how much will it cost? چند می شه؟
when will it be ready? کی آماده می شه؟
how long will it take? چقدر طول می کشه؟
I can do it straight away می توانم همین الان انجامش بدهم
it'll be ready … … آماده می شه
by tomorrow تا فردا
next week هفته آینده
I won't be able to do it for at least two weeks نمی توانم تا حداقل دو هفته دیگه انجام بدهم
are you able to repair it? می توانید تعمیرش کنید؟
we can't do it here اینجا نمی توانیم انجام بدهیم
we're going to have to send it back to the manufacturers باید برای سازنده اش بفرستیم
it's not worth repairing ارزش تعمیر نداره
my watch has stopped ساعتم خوابیده
can I have a look at it? ممکنه یک نگاهی بیاندازم؟
I think it needs a new battery فکر می کنم باتری جدید می خواهد
I've come to collect my … اومده ام …-م را بگیرم
watch ساعت-م رو بگیرم
computer کامپیوتر-م رو بگیرم

عکاسی

could you print the photos on this memory card for me? میتوانید این عکس در این کارت حافظه را برای من چاپ کنید؟
could you print the photos on this memory stick for me? میتوانید این عکس در این کارت حافظه را برای من چاپ کنید؟
would you like matt or gloss prints? روی کاغذ مات می خواهید یا گلاسه؟
what size prints would you like? چه سایزی می خواهید؟

در خشکشویی

could I have this suit cleaned? ممکنه این کت و شلوار را خشکشویی کنید؟
how much do you charge for a shirt? پیراهن را چقدر می گیرید؟

اینها عبارت هایی هستند که برای تعمیر شلوار مناسب می باشند. توجه کنید که یک اینچ کمی بیشتر از ۲.۵ سانتیمتر است.

could you take these trousers up an inch? ممکنه این شلوار را یک اینچ کوتاه کنید؟
could you take these trousers down an inch? ممکنه این شلوار را یک اینچ بلند کنید؟
could you take these trousers in an inch? ممکنه این شلوار را یک اینچ تنگ کنید؟
could you take these trousers out two inches? ممکنه این شلوار را دو اینچ گشاد کنید؟

تعمیر کفش و کلید سازی

could I have these shoes repaired? ممکنه این کفش ها را تعمیر کنید؟
could you put new … on these shoes for me? ممکنه … جدید برای من روی این کفش ها بیاندازید؟
heels پاشنه
soles زیره
could I have this key cut? ممکنه این کلید را برایم بسازید؟
could I have these keys cut? ممکنه این کلید ها را برایم بسازید؟
I'd like one copy of each of these, please یک کپی از هر کدام از اینها می خواهم لطفاً
could I have a key ring? ممکنه یک جاکلیدی بدهید؟
sound

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play