در رستوران

این عبارات به شما کمک خواهدکرد که در یک رستوران جا رزروکنید و غذا سفارش دهید. در هنگام ورود، مرسوم است تا صبرکنید تا جایتان را به شما نشان دهند. در هنگام پرداخت معمول است که مقداری انعام پرداخت کنید مگر آنکه این مبلغ به صورت حساب اضافه شده باشد یا سرویس ارائه شده ضعیف بوده باشد.

رزرو میز

do you have any free tables? میز خالی دارید؟
a table for …, please یه میز برای … نفر لطفاً
two دو
three سه
four چهار
I'd like to make a reservation می خواهم رزرو کنم
I'd like to book a table, please می خواهم یه میز رزرو کنم، لطفاً
when for? برای کی؟
for what time? برای چه ساعتی؟
this evening at … امروز عصر …
seven o'clock ساعت هفت
seven thirty هفت و نیم
eight o'clock ساعت هشت
eight thirty هشت و نیم
tomorrow at … فردا …
noon سر ظهر
twelve thirty دوازده و نیم
one o'clock ساعت یک
one thirty یک و نیم
for how many people? برای چند نفر؟
I've got a reservation رزرو کرده ام
do you have a reservation? رزرو کرده اید؟

سفارش غذا

could I see the menu, please? ممکنه لطفاً منو را ببینم؟
could I see the wine list, please? ممکنه لطفاً لیست شراب را ببینم؟
can I get you any drinks? برای شما نوشیدنی بیارم؟
are you ready to order? آماده هستید سفارش بدهید؟
do you have any specials? غذای مخصوص دارید؟
what's the soup of the day? سوپ روز چه هست؟
what do you recommend? چی پیشنهاد می کنید؟
what's this dish? این غذا چه هست؟
I'm on a diet رژیم دارم
I'm allergic to … به … حساسیت دارم
wheat گندم
dairy products لبنیات
I'm severely allergic to … به … به شدت حساسیت دارم
nuts آجیل
shellfish صدف
I'm a vegetarian گیاه خوار هستم
I don't eat … … نمی خورم
meat گوشت
pork خوک
I'll have the … من … می خورم
chicken breast سینه مرغ
roast beef رست بیف
pasta پاستا
I'll take this من این را می خورم
I'm sorry, we're out of that متاسفم، آن را تمام کرده ایم
for my starter I'll have the soup, and for my main course the steak برای پیش غذا سوپ و برای غذای اصلی استیک می خورم
how would you like your steak? استیکتان را چطور دوست دارید؟
rare خام
medium-rare نیمه خام
medium متوسط
well done خیلی پخته
is that all? همه اش همین هست؟
would you like anything else? چیز دیگه ای نمی خواهید؟
nothing else, thank you نه چیز دیگه ای نمیخواهم، متشکرم
we're in a hurry عجله داریم
how long will it take? چقدر طول می کشد؟
it'll take about twenty minutes حدود بیست دقیقه طول می کشد

در طول غذا

وقتی می خواهید توجه پیشخدمت را جلب کنید مودبانه ترین راه این است که فقط بگوییم:

excuse me! ببخشید

این ها عبارت های دیگری هستند که ممکن است هنگام غذا خوردن بشنوید یا بخواهید استفاده کنید:

enjoy your meal! از غذایتان لذت ببرید!
bon appétit! نوش جان!
would you like to taste the wine? می خواهید شراب را امتحان کنید؟
could we have …? ممکنه … بیاورید؟
another bottle of wine یه بطری شراب دیگر
some more bread مقدار بیشتر نان
some more milk مقدار بیشتر شیر
a jug of tap water یه پارچ آب
some water مقداری آب
still or sparkling? آب معمولی یا آب گازدار؟
would you like any coffee or dessert? قهوه یا دسر میل دارید؟
do you have any desserts? دسر دارید؟
could I see the dessert menu? ممکنه منوی دسر را ببینم؟
was everything alright? همه چیز خوب بود؟
thanks, that was delicious متشکرم، خوشمزه بود

مشکلات

this isn't what I ordered این چیزی نیست که سفارش دادم
this food's cold این غذا سرد هست
this is too salty این خیلی شور هست
this doesn't taste right طعم این غذا درست نیست
we've been waiting a long time خیلی منتظر بوده ایم
is our meal on its way? غذای ما آماده است؟
will our food be long? غذای ما خیلی طول می کشد؟

پرداختن صورت حساب

the bill, please صورت حساب، لطفاً
could we have the bill, please? ممکنه لطفاً صورت حساب را بیاورید؟
can I pay by card? می توانم با کارت پرداخت کنم؟
do you take credit cards? کارت اعتباری قبول می کنید؟
is service included? سرویس اضافه شده؟
can we pay separately? ممکنه جدا پرداخت کنیم؟
I'll get this من این را می پردازم
let's split it بیا تقسیم کنیم
let's share the bill بیا صورت حساب را تقسیم کنیم

چیزهایی که ممکن است ببینید

Please wait to be seated لطفاً منتظر بمانید تا به صندلی تان راهنمایی شوید
Reserved رزرو شده
Service included سرویس اضافه شده
Service not included سرویس اضافه نشده
sound

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید