در سوپرمارکت

اینها عبارت های انگلیسی هستند که هنگام خرید در سوپرمارکت مفید می باشند.

یافتن و پرسیدن در مورد اجناس

could you tell me where the … is? ممکن هست بگویید … کجاست؟
milk شیر
bread counter قسمت نان
meat section قسمت گوشت
frozen food section قسمت غذاهای منجمد
are you being served? کسی در خدمت شما بوده است؟
I'd like … … می خواهم
that piece of cheese آن تکه پنیر را
a slice of pizza یک برش پیتزا
six slices of ham شش برش گوشت خوک
some olives مقداری زیتون
how much would you like? چه مقدار می خواهید؟
300 grams ۳۰۰ گرم
half a kilo نیم کیلو
two pounds دو پوند (یک پاوند حدودا چهارصد و پنجاه گرم است)

هنگام پرداخت (در کنار صندوق)

that's £32.47 ۳۲.۴۷ پوند می شود
could I have a carrier bag, please? ممکن هست لطفاً یک پلاستیک برای حمل بدهید؟
could I have another carrier bag, please? ممکنه لطفاً یک پلاستیک حمل دیگر بدهید؟
do you need any help packing? می خواهید در گذاشتن وسایل کمکتان کنم؟
do you have a loyalty card? کارت اشتراک دارید؟

چیزهایی که ممکن است ببینید

Checkout صندوق
8 items or less ۸ قلم یا کمتر
Basket only فقط سبد
Cash only فقط نقد
Best before end بهتر است قبل از این تاریخ استفاده شود
Use by تاریخ انقضا
sound

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play