در شهر

در اینجا چند عبارت انگلیسی و چند تابلو و علامت رایج می بینید که به هنگام دیدن یک شهر یا شهرستان می توانند مفید باشند.

where can I get a taxi? کجا می توانم تاکسی بگیرم؟
excuse me, where's …? ببخشید، … کجاست؟
the tourist information office دفتر اطلاعات گردشگردی
the bus station ایستگاه اتوبوس
the train station ایستگاه راه آهن
the police station اداره پلیس
the harbour بندرگاه
is there a … near here? این نزدیکی … هست؟
cashpoint خودپرداز
bank بانک
supermarket سوپرمارکت
hairdressers آرایشگاه
chemists داروخانه
do you know where there's an internet café? می دانید کافی نت کجاست؟
do you know where the … embassy is? می دانید سفارت … کجاست؟
Japanese ژاپن
Russian روسیه

چیزهایی که ممکن است ببینید

Town centre مرکز شهر
Bus stop ایستگاه اتوبوس
Taxis تاکسی
Underground مترو
Hospital بیمارستان
Public library کتابخانه عمومی
Post office اداره پست
Keep off the grass وارد چمن نشوید
Wet paint رنگی نشوید

گاهی علامت های زیر روی آسفالت خیابان در سر چهارراه نوشته شده که برای استفاده عابر پیاده است:

Look left سمت چپ را نگاه کنید
Look right سمت راست را نگاه کنید
sound

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید