در طول اقامت

اینها چند پرسش است که ممکن است زمانی که در هتل هستید بخواهید بپرسید به همراه چند عبارتی که به شما کمک میکند هر مشکلی را حل کنید.

my room number's … اتاق من شماره … است
215 ۲۱۵
could I have a wake-up call at seven o'clock? ممکن هست برای ساعت هفت من را بیدار کنید؟
where do we have breakfast? صبحانه کجا می خوریم؟
where's the restaurant? رستوران کجاست؟
could you please call me a taxi? ممکنه لطفاً برای من یک تاکسی خبر کنید؟
do you lock the front door at night? شب درب جلو را می بندید؟
if you come back after midnight, you'll need to ring the bell اگر بعد از نیمه شب برگردید، باید زنگ بزنید
I'll be back around ten o'clock حدود ساعت ده برمی گردم
could I see your key, please? ممکنه لطفاً کلیدتان را ببینم؟
are there any laundry facilities? امکانات خشکشویی دارید؟
what time do I need to check out? چه ساعتی باید اتاق را تحویل بدم؟
would it be possible to have a late check-out? ممکنه اتاق را دیرتر تحویل بدهم؟

مشکلات

the key doesn't work کلید کار نمی کند
there isn't any hot water آب گرم نیست
the room's too … اتاق خیلی …-ه
hot گرم
cold سرد
noisy پر سر و صدا
the … doesn't work … کار نمی کند
heating گرمایی
shower دوش
television تلویزیون
one of the lights isn't working یکی از چراغ ها کار نمی کند
there's no … … نیست
toilet paper دستمال توالت
soap صابون
shampoo شامپو
could I have a towel, please? ممکنه لطفاً یک حوله داشته باشم؟
could I have an extra blanket? ممکنه یک پتوی اضافه داشته باشم؟
my room's not been made up اتاق من مرتب نشده
could you please change the sheets? ممکنه لطفاً ملحفه ها را عوض کنید؟
I've lost my room key کلید اتاقم را گم کرده ام

چیزهایی که ممکن است ببینید

Do not disturb مزاحم نشوید
Please make up room لطفاً اتاق را مرتب کنید
Lift out of order آسانسور خراب است
sound

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play