در مطب دکتر

اگر باید به ملاقات دکتر در طول اقامتتان بروید، تعدادی از این عبارتها مورد نیازخواهد بود.

در پذیرش

I'd like to see a doctor می خواهم دکتر را ببینم
do you have an appointment? وقت گرفته اید؟
is it urgent? اورژانسیه؟
I'd like to make an appointment to see Dr … می خواهم یه وقت با دکتر … بگیرم
Robinson رابینسون
do you have any doctors who speak …? دکتری دارید که … صحبت کنه؟
Spanish اسپانیولی
do you have private medical insurance? بیمه پزشکی خصوصی دارید؟
have you got a European Health Insurance card? کارت بیمه درمانی اروپا دارید؟
please take a seat لطفاً بنشینید
the doctor's ready to see you now الآن دکتر آماده است شما را ببینه

صحبت کردن درباره علائم بیماری

how can I help you? چه کمکی از دست من ساخته است؟
what's the problem? چه مشکلی دارید؟
what are your symptoms? چه علائمی دارید؟
I've got a … … دارم
temperature تب
sore throat گلودرد
headache سردرد
rash جوش
I've been feeling sick مدتی است که حالم خوب نیست
I've been having headaches مدتی است که سردرد دارم
I'm very congested احتقان دارم
my joints are aching مفصل هام درد می کنه
I've got diarrhoea اسهال دارم
I'm constipated یبوست دارم
I've got a lump ورم دارم
I've got a swollen … …-م ورم کرده
ankle مچ پا
I'm in a lot of pain خیلی درد دارم
I've got a pain in my … …-م درد می کنه
back کمر
chest سینه
I think I've pulled a muscle in my leg فکر می کنم ماهیچه پام کشیده شده
I'm … … دارم
asthmatic آسم
diabetic دیابت
epileptic صرع
I need … … نیاز دارم
another inhaler یک استنشاق کننده دیگر
some more insulin انسولین بیشتری
I'm having difficulty breathing توی نفس کشیدن مشکل دارم
I've got very little energy انرژی ندارم
I've been feeling very tired احساس خستگی شدید می کنم
I've been feeling depressed احساس افسردگی می کنم
I've been having difficulty sleeping خوابم نمی برد
how long have you been feeling like this? چه مدته چنین احساسی داری؟
how have you been feeling generally? به طور کلی چه حالی داری؟
is there any possibility you might be pregnant? احتمال داره باردار باشید؟
I think I might be pregnant فکر می کنم ممکنه باردار باشم
do you have any allergies? حساسیت ندارید؟
I'm allergic to antibiotics به آنتی بیوتیک حساسیت دارم
are you on any sort of medication? هیچ نوع دارویی مصرف می کنید؟
I need a sick note گواهی بیماری می خواهم

معاینه شدن

can I have a look? می توانم نگاهی بکنم؟
where does it hurt? کجا درد می کنه؟
it hurts here اینجا درد می کنه
does it hurt when I press here? وقتی اینجا را فشار می دهم درد می گیره؟
I'm going to take your … می خواهم … تان را بگیرم
blood pressure فشار خون
temperature دمای بدن
pulse نبض
could you roll up your sleeve? ممکنه آستینتان را بالا بزنید؟
your blood pressure's … فشار خونتون … است
quite low نسبتاً پایین
normal طبیعی
rather high نسبتاً بالا
very high خیلی بالا
your temperature's … دمای بدنتون … ست
normal طبیعی
a little high کمی بالا
very high خیلی بالا
open your mouth, please لطفاً دهانتان را باز کنید
cough, please لطفاً سرفه کنید

درمان و توصیه

you're going to need a few stiches چندتا بخیه می خواهید
I'm going to give you an injection به شما آمپول می دهم
we need to take a … باید … بگیریم
urine sample نمونه ادرار
blood sample نمونه خون
you need to have a blood test باید آزمایش خون بدهید
I'm going to prescribe you some antibiotics می خوام چندتا آنتی بیوتیک برایتان تجویز کنم
take two of these pills three times a day روزی سه بار دوتا از این قرص ها را بخورید
take this prescription to the chemist این نسخه را داروخانه ببرید
do you smoke? سیگار می کشید؟
you should stop smoking باید سیگار را ترک کنید
how much alcohol do you drink a week? هر هفته چقدر مشروب می خورید؟
you should cut down on your drinking باید مشروب را کم کنید
you need to try and lose some weight باید سعی کنید وزن کم کنید
I want to send you for an x-ray می خواهم شما را برای عکس برداری بفرستم
I want you to see a specialist می خواهم پیش متخصص بروید
sound

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید