در پاب، بار یا کافه

هیچ جایی برای تمرین کردن انگلیسی تان لذت بخش تر از پاب نیست! اینها عبارت هایی هستند که برای سفارش نوشیدنی یا غذا در پاب، بار، یا کافه به شما کمک می کند.

توجه کنید در پاب ها در بریتانیا، معمولاً سفارش غذا و نوشیدنی را در قسمت بار می دهند، هر چند در بعضی از پاب ها که محلی برای رستوران دارند ممکن است سفارش غذایتان را سر میز بگیرند.

سفارش نوشیدنی

what would you like to drink? نوشیدنی چی میل دارید؟
what are you having? چی می خوری؟
what can I get you? چی برا ی شما بیاورم؟
I'll have …, please من … می خورم لطفاً
a pint of lager یک پاینت آبجو لاگر (یک پاینت کمی بیشتر از نیم لیتر است)
a pint of bitter یک پاینت آبجوی تلخ (نوعی آبجوی انگلیسی سنتی)
a glass of white wine یک لیوان شراب سفید
a glass of red wine یک لیوان شراب قرمز
an orange juice آب پرتقال
a coffee قهوه
a Coke نوشابه
a Diet Coke نوشابه رژیمی
large or small? بزرگ یا کوچک؟
would you like ice with that? با آن یخ می خواهید؟
no ice, please بدون یخ لطفاً
a little, please کمی لطفاً
lots of ice, please یخ زیاد لطفاً
a beer, please یک آبجو لطفاً
two beers, please دو تا آبجو لطفاً
three shots of tequila, please سه شات تکیلا لطفاً
are you being served? کسی سفارش شما را گرفته؟
I'm being served, thanks سفارش من رو گرفته اند، متشکرم
who's next? نفر بعد؟
which wine would you like? چه شرابی دوست دارید؟
house wine is fine شراب خانگی خوب هست
which beer would you like? کدوم آبجو رو دوست دارید؟
would you like draught or bottled beer? آبجو بشکه ای دوست دارید یا شیشه ای؟
I'll have the same, please مثل قبلی می خورم لطفاً
nothing for me, thanks من چیزی نمی خواهم، متشکرم
I'll get these این ها را من می برم
keep the change! بقیه اش مال خودت!
cheers! به سلامتی!
whose round is it? نوبت کیه؟
it's my round نوبت منه
it's your round نوبت توست
another beer, please یه آبجوی دیگه، لطفاً
another two beers, please دو تا آبجوی دیگه، لطفاً
same again, please مثل همین، لطفاً
are you still serving drinks? هنوز نوشیدنی سرو می کنید؟
last orders! آخرین سفارش!

سفارش اسنک و غذا

do you have any snacks? اسنک دارید؟
do you have any sandwiches? ساندویچ دارید؟
do you serve food? غذا سرو می کنید؟
what time does the kitchen close? چه ساعتی آشپزخانه بسته می شود؟
are you still serving food? هنوز غذا سرو می کنید؟
a packet of crisps, please یک بسته چیپس لطفاً
what flavour would you like? چه طعمی دوست دارید؟
ready salted نمکی
cheese and onion پنیر و پیاز
salt and vinegar سرکه نمکی
what sort of sandwiches do you have? چه ساندویچی دارید؟
do you have any hot food? غذای گرم دارید؟
today's specials are on the board غذای مخصوص امروز روی تابلو است
is it table service or self-service? سر میز غذا سرو می شود یا سلف سرویس هست؟
what can I get you? چه چیزی می توانم برای شما بیارم؟
would you like anything to eat? میل دارید چیزی بخورید؟
could we see a menu, please? ممکنه منو را ببینیم؟

وقتی در کافه ای سفارش می دهید که غذای بیرون بر هم می دهد، ممکن است از شما بپرسند:

eat in or take-away? داخل می خورید یا می برید؟

بازی های بار

does anyone fancy a game of …? کی بازی … دوست دارد؟
pool بیلیارد
darts دارت
cards ورق

دسترسی به اینترنت

do you have internet access here? اینجا اینترنت دارید؟
do you have wireless internet here? اینجا اینترنت بی سیم دارید؟
what’s the password for the internet? گذرواژه برای اینترنت چیست؟

روز بعد ...

I feel fine حالم خوب هست
I feel terrible حالم خیلی بد هست
I've got a hangover سر درد و سرگیجه دارم
I'm never going to drink again! دیگه هیچ وقت مشروب نمی خورم!

سیگار کشیدن

do you smoke? سیگار می کشی؟
no, I don't smoke نه، سیگار نمی کشم
I've given up ترک کرده ام
do you mind if I smoke? اشکال نداره سیگار بکشم؟
would you like a cigarette? سیگار می خواهی؟
have you got a light? فندک داری؟
sound

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید