عبارت های متداول تر

در اینجا برخی از عبارت های انگلیسی متداول تر می آیند که در موقعیت های مختلف بسیاری مفید خواهند بود.

OK باشه
of course البته
of course not البته که نه
that's fine اشکالی نداره
that's right درسته
sure حتماً
certainly مطمئناً
definitely صد در صد
absolutely یقیناً
as soon as possible هرچه سریع تر
that's enough کافیست
it doesn't matter اشکالی نداره
it's not important مهم نیست
it's not serious جدی نیست
it's not worth it ارزشی نداره
I'm in a hurry عجله دارم
I've got to go باید برم
I'm going out بیرون می رم
sleep well خوب بخوابید
same to you! شما هم همینطور
me too من هم همینطور
not bad بد نیست
I like … …دوست دارم
him او را (آقا)
her او را (خانم)
it آن را
I don't like … … دوست ندارم
him او را (آقا)
her او را (خانم)
it آن را

تشکر و عذرخواهی

thanks for your … از … شما متشکرم
help کمک
hospitality مهمان نوازی
email ایمیل
thanks for everything به خاطر همه چیز سپاسگزارم
I'm sorry متاسفم
I'm really sorry واقعاً متاسفم
sorry I'm late ببخشید دیر کردم
sorry to keep you waiting ببخشید شما را منتظر گذاشتم
sorry for the delay ببخشید تاخیر کردم

عبارت های تعجبی

look! نگاه کن!
great! عالیه!
come on! واقعاً!
only joking! یا just kidding! شوخی کردم! یا شوخی بود!
bless you! عافیت باشه! (بعد از عطسه کردن)
that's funny! بامزه ست!
that's life! زندگی همینه!
damn it! لعنتی!

دستورات

come in! بفرمایید تو!
please sit down لطفاً بنشینید
could I have your attention, please? ممکنه لطفاً توجه کنید؟
let's go! بیاید بریم!
hurry up! عجله کن!
get a move on! راه بیافت!
calm down آرام باش
steady on! یواش!
hang on a second یک ثانیه صبر کن
hang on a minute یک دقیقه صبر کن
one moment, please یک لحظه، لطفاً
just a minute فقط یک دقیقه
take your time عجله نکن
please be quiet لطفاً ساکت باش
shut up! حرف نزن!
stop it! ادامه نده!
don't worry نگران نباش
don't forget فراموش نکن
help yourself از خودت پذیرایی کن
go ahead ادامه بده
let me know! به من اطلاع بده

اگر می خواهید بگذارید کسی قبل از شما از در رد بشود، از روی ادب می گوییم:

after you! اول شما بفرمایید!

واژگان مرتبط با مکانها

here اینجا
there آنجا
everywhere همه جا
nowhere هیچ جا
somewhere بعضی جاها

پرسش های متداول

where are you? کجایی؟
what's this? این چیه؟
what's that? آن چیه؟
is anything wrong? چیزی شده؟
what's the matter? چی شده؟
is everything OK? همه چیز خوبه؟
have you got a minute? یک دقیقه وقت داری؟
have you got a pen I could borrow? خودکاری داری که بتوانم قرض بگیرم؟
really? واقعاً؟
are you sure? مطمئنی؟
why? چرا؟
why not? چرا نه؟
what's going on? چه خبره؟
what's happening? چه اتفاقی داره می افته؟
what happened? چه اتفاقی افتاده؟
what? چی؟
where? کجا؟
when? چه وقت؟
who? چه کسی؟
how? چه طور؟
how many? چند تا؟
how much? چقدر؟

تبریک و همدردی

congratulations! مبارک باشه!
well done! آفرین!
good luck! موفق باشی!
bad luck! چه بدشانسی ای!
never mind! ناراحت نباش!
what a pity! یا what a shame! حیف شد! یا چه حیف!
happy birthday! تولدت مبارک!
happy New Year! سال نو مبارک!
happy Easter! عید پاک مبارک!
happy Christmas! یا merry Christmas! کریسمس مبارک!
happy Valentine's Day! ولنتاین (روز عشق) مبارک!
glad to hear it از شنیدنش خوشحال شدم
sorry to hear that از شنیدنش ناراحت شدم

بیان نیاز و احساسات

I'm tired خسته ام
I'm exhausted خیلی خسته ام
I'm hungry گرسنه ام
I'm thirsty تشنه ام
I'm bored حوصله ام سر رفته
I'm worried نگرانم
I'm looking forward to it منتظرشم
I'm in a good mood سرحالم
I'm in a bad mood حال خوشی ندارم
I can't be bothered برایم اهمیتی ندارد

راه های دیگر سلام کردن و خداحافظی

welcome! خوش آمدی!
welcome to … به … خوش آمدی
England انگلستان
long time, no see! خیلی وقت بود ندیده بودمت!
all the best! با آرزوی بهترین ها!
see you tomorrow! فردا می بینمت!

نظر خواهی و اظهار نظر

what do you think? چی فکر می کنی؟
I think that ... فکر می کنم ...
I hope that ... امیدوارم ...
I'm afraid that ... متاسفم که ...
in my opinion, ... به نظر من، ...
I agree موافقم
I disagree یا I don't agree مخالفم یا موافق نیستم
that's true درسته
that's not true درست نیست
I think so من هم فکر می کنم
I don't think so اینطور فکر نمیکنم
I hope so من هم امیدوارم
I hope not امیدوارم اینطور نباشد
you're right حق با توست
you're wrong اشتباه می کنی
I don't mind برایم فرقی نداره
it's up to you خودت می دانی
that depends بستگی داره
that's interesting جالبه
that's funny, ... بامزه است …
sound

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید