قرار گذاشتن و عشق

در اینجا جمله انگلیسی می آیند که برای قرارگذاشتن استفاده می شوند. اگر مایلید یاد بگیرید چگونه به انگلیسی از کسی بخواهید با شما بیرون بیاید، یا دنبال عبارت های عاشقانه هستید تا دوست دختر یا دوست پسرتان را تحت تاثیر قرار دهید، آن چه نیاز دارید را دراینجا می یابید.

شکستن یخ

can I buy you a drink? می توانم براتون یه نوشیدنی بخرم؟
would you like a drink? نوشیدنی می خواهی؟
can I get you a drink? می توانم براتون یک نوشیدنی بگیرم؟
are you on your own? تنها هستید؟
would you like to join us? دوست دارید با ما همراه بشوید؟
do you mind if I join you? اشکال نداره با شما همراه بشوم؟
do you mind if we join you? اشکال نداره با شما همراه بشویم؟
do you come here often? اغلب اینجا می آیید؟
is this your first time here? اولین باره اینجا می آیید؟
have you been here before? قبلاً اینجا بوده اید؟
would you like to dance? دوست دارید برقصید؟

درخواست قرار بیرون گذاشتن

do you want to go for a drink sometime? می خوای یک وقتی برای نوشیدنی بیرون برویم؟
I was wondering if you'd like to go out for a drink sometime می خواستم بدونم دوست داری یک زمانی برای نوشیدنی بیرون بریم؟
if you'd like to meet up sometime, let me know! اگه دوست داری یک وقتی همدیگر رو ببینیم، بهم خبر بده!
would you like to join me for a coffee? دوست داری همراه من برای قهوه بیایی؟
do you fancy getting a bite to eat? دوست داری یک گاز بخوری؟
do you fancy lunch sometime? دوست داری یک روزی بریم نهار؟
do you fancy dinner sometime? دوست داری یک روزی بریم شام؟
do you fancy going to see a film sometime? دوست داری یک روزی برویم فیلم ببینیم؟
that sounds good فکر خوبیه
I'd love to! خیلی دوست دارم!
sorry, I'm busy ببخشید، وقت ندارم
sorry, you're not my type! ببخشید، اون طوری نیستی که دوست داشته باشم!
here's my number این شماره منه
what's your phone number? شماره تلفنت چنده؟
could I take your phone number? می توانم شماره تلفنت را بگیرم؟

تعریف

you look great خیلی زیبا هستی
you look very nice tonight امشب خیلی خوشگل شدید
I like your outfit از لباستون خوشم اومده
you're beautiful شما زیبایید (به یک خانم گفته می شود)
you're really good-looking شما واقعاً زیبا هستید
you're really sexy شما واقعاً سکسی هستید
you've got beautiful eyes چشمان زیبایی دارید
you've got a great smile لبخند زیبایی دارید
thanks for the compliment! از تعریفتان ممنونم

به هنگام ملاقات

what do you think of this place? نظرت در مورد اینجا چیه؟
shall we go somewhere else? بریم یک جای دیگه؟
I know a good place جای خوبی رو می شناسم
can I kiss you? می تونم ببوسمت؟
can I walk you home? می شه پیاده تا خانه برسونمت؟
can I drive you home? می شه با ماشین تا خانه برسونمت؟
would you like to come in for a coffee? دوست داری برای قهوه بیای تو؟
would you like to come back to mine? دوست داری برگردی خونه من؟
thanks, I had a great evening متشکرم، عصر خیلی خوبی داشتم
when can I see you again? کی می تونم دوباره ببینمت؟
give me a call! به من زنگ بزن!
I'll call you بهت زنگ می زنم

صحبت کردن درباره احساسات

what do you think of me? نظرت درباره من چیه؟
I enjoy spending time with you از وقت گذراندن با تو لذت می برم
I find you very attractive به نظرم تو خیلی جذابی
I like you دوستت دارم
I like you a lot خیلی دوستت دارم
I'm crazy about you دیوونه تو هستم
I love you! عاشقتم!
will you marry me? با من ازدواج می کنی؟
I miss you دلم برات تنگ شده
I've missed you دلم برات تنگ شده بود

رابطه جنسی

do you have any condoms? کاندوم داری؟

تمایل جنسی

I'm … … هستم
straight علاقه مند به جنس مخالف
gay همجنس گرا
bisexual دوجنس‌گرا
sound

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید