سفر

در اینجا عبارت های انگلیسی عمومی می آیند که برای انواع سفر مناسبند.

where's the ticket office? دفتر فروش بلیت کجاست؟
where do I get the … to Southampton from? از کجا … به ساوت همپتون رو بگیرم
bus اتوبوس
train قطار
ferry کشتی
what time's the next … to Portsmouth? … بعدی به پورتموث چه ساعتی هست؟
bus اتوبوس
train قطار
ferry کشتی
this … has been cancelled این … لغو شده است
bus اتوبوس
train قطار
flight پرواز
ferry کشتی
this … has been delayed این … تاخیر دارد
bus اتوبوس
train قطار
flight پرواز
ferry کشتی
have you ever been to …? تا حالا … رفتی
Italy ایتالیا
yes, I went there on holiday بله، برای تعطیلات آنجا رفتم
no, I've never been there نه، هرگز آنجا نرفتم
I've never been, but I'd love to go someday هرگز نرفتم اما خیلی دوست دارم روزی بروم
how long does the journey take? این سفر چقدر طول می کشد؟
what time do we arrive? چه ساعتی می رسیم؟
do you get travel sick? آیا هنگام سفر حالت بد می شود؟
have a good journey! سفر خوبی داشته باشی!
enjoy your trip! از سفرت لذت ببری!

در آژانس مسافرتی

I'd like to travel to … دوست دارم به … سفر کنم
Spain اسپانیا
I'd like to book a trip to … دوست دارم سفری به … رزرو کنم
Berlin برلین
how much are the flights? قیمت پرواز چند هست؟
do you have any brochures on …? بروشوری در مورد … دارید؟
Switzerland سویس
do I need a visa for …? برای … ویزا می خواهم؟
Turkey ترکیه
sound

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play