مسافرت با اتوبوس و قطار

تعدادی از این جملات اگر بخواهید با اتوبوس یا قطار مسافرت کنید، لازم خواهد بود.

در ایستگاه اتوبوس یا قطار

where's the ticket office? دفتر فروش بلیت کجاست؟
where are the ticket machines? دستگاه فروش بلیت کجاست؟
what time's the next bus to …? اتوبوس بعدی به … چه ساعتیه؟
Camden کمدن
what time's the next train to …? قطار بعدی به … چه ساعتیه؟
Leeds لیدز
can I buy a ticket on the bus? می توانم تو اتوبوس بلیت بخرم؟
can I buy a ticket on the train? می توانم تو قطار بلیت بخرم؟
how much is a … to London? بلیت … تا لندن چنده؟
single رفت
return رفت و برگشت
first class single رفت فرست کلاس
first class return رفت و برگشت فرست کلاس
I'd like a … to Bristol یک بلیت … به بریستول می خواهم
single رفت
return رفت و برگشت
child single رفت برای کودک
child return رفت و برگشت برای کودک
senior citizens' single رفت برای افراد مسن
senior citizens' return رفت و برگشت برای افراد مسن
first class single رفت فرست کلاس
first class return رفت و برگشت فرست کلاس
are there any reductions for off-peak travel? مسافرت در ساعت کم تردد ارزان تره؟
when would you like to travel? کی می خواهید مسافرت کنید؟
when will you be coming back? کی بر می گردید؟
I'd like a return to …, coming back on Sunday یک بلیت رفت و برگشت به … می خواهم، برگشت برای روز یک شنبه
Newcastle نیوکاسل
which platform do I need for …? کدوم سکوی …-ه؟
Manchester منچستر
is this the right platform for …? این سکوی …-ه؟
Cardiff کاردیف
where do I change for …? برای … کجا قطار عوض کنم؟
Exeter اکستر
you'll need to change at … باید در … قطار عوض کنید
Reading ردینگ
can I have a timetable, please? می شه لطفاً جدول برنامه زمانبندی را بدهید؟
how often do the buses run to …? هر چند وقت اتوبوس به … می رود؟
Bournemouth بورن موث
how often do the trains run to …? هر چند وقت قطار به … می رود؟
Coventry کاونتری
I'd like to renew my season ticket, please می خوام بلیت فصلیم را تجدید کنم لطفاً
the next train to arrive at Platform 2 is the 16.35 to Doncaster قطار بعدی که وارد سکوی شماره دو می شود قطار ساعت ۱۶:۳۵ دقیقه به مقصد دنکستر است
Platform 11 for the 10.22 to Guildford سکوی شماره یازده برای قطار ساعت ۱۰:۲۲ به مقصد گیلدفورد می باشد
the next train to depart from Platform 5 will be the 18.03 service to Penzance قطار بعدی که از سکوی پنج حرکت می کند سرویس ساعت ۱۸:۰۳ به مقصد پنزانس می باشد
the train's running late قطار با تاخیر حرکت می کند
the train's been cancelled حرکت قطار لغو شده است

در اتوبوس یا قطار

does this bus stop at …? این اتوبوس در … نگه می دارد؟
Trafalgar Square ترافلگار اسکور
does this train stop at …? این قطار در … نگه می دارد؟
Leicester لستر
could I put this in the hold, please? ممکنه لطفاً این رو در صندوق نگهداری بار بگذارم؟
could you tell me when we get to …? ممکنه بگید کی به … می رسیم؟
the university دانشگاه
could you please stop at …? ممکنه لطفاً در … نگهدارید؟
the airport فرودگاه
is this seat free? این صندلی خالیه؟
is this seat taken? این صندلی مال کسیه؟
do you mind if I sit here? اشکال نداره اینجا بشینم؟
tickets, please بلیت لطفاً
all tickets and railcards, please لطفاً همه بلیت و کارت قطار رو نشون بدید
could I see your ticket, please? می شه لطفاً بلیت شما رو ببینم؟
I've lost my ticket بلیتم رو گم کرده ام
what time do we arrive in …? چه ساعتی به … می رسیم؟
Sheffield شفیلد
what's this stop? این چه ایستگاهیه؟
what's the next stop? ایستگاه بعدی چیه؟
this is my stop این ایستگاه منه
I'm getting off here اینجا پیاده می شم
is there a buffet car on the train? تو این قطار بوفه یا رستوران دارند؟
do you mind if I open the window? اشکال نداره پنجره رو باز کنم؟
we are now approaching London Kings Cross هم اکنون به ایستگاه کینگز کراس لندن نزدیک می شویم
this train terminates here این قطار آخرش اینجاست
all change, please لطفاً همه پیاده شوند
please take all your luggage and personal belongings with you لطفاً تمام اثاث و وسایل شخصی تان را پیش خود نگه دارید

مترو (مترو لندن)

could you tell me where the nearest Tube station is? می شه بگید نزدیک ترین ایستگاه مترو کجاست؟
where's there a map of the Underground? نقشه مترو کجاست؟
over there آنجا
which line do I need for Camden Town? کدوم خط را برای کمدن تاون سوار بشوم؟
how many stops is it to …? تا … چند تا ایستگاه مانده؟
Westminster وستمینستر
I'd like a Day Travelcard, please یک بلیت سفر روزانه می خوام لطفاً
which zones? کدوم مناطق؟
zones 1-2 منطقه ۱-۲
I'd like an Oyster card, please یک کارت اویستر میخواهم لطفاً (کارت از پیش پرداخت شده برای حمل و نقل عمومی در لندن)
I'd like to put £10 on it می خواهم ۱۰ پوند شارژ کنم

چیزهایی که ممکن است ببینید

Tickets بلیت
Platform سکو
Waiting room اتاق انتظار
Left luggage بارهای جا مانده
Lost property وسایل گم شده
Underground مترو
Bus stop ایستگاه اتوبوس
Request stop ایستگاه در صورت درخواست
On time به موقع
Expected زمان پیش بینی شده
Delayed با تاخیر
Cancelled لغو شد
Calling at ... توقف در
Seat صندلی
Car ماشین
Priority seat صندلی دارای اولویت (صندلی که برای افرادی که کمتر توان ایستادن دارند، مانند خانمهای باردار؛ افراد مسن و یا افراد معلول، باید اختصاص داده شود.)
To trains به سمت قطار
Trains to London قطار به مقصد لندن
Way out خروج
Mind the gap مواظب فاصله باشید
Northbound platform سکوی به سمت شمال
Eastbound platform سکوی به سمت شرق
Southbound platform سکوی به سمت جنوب
Westbound platform سکوی به سمت غرب
sound

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play