هتل و محل اقامت

این عبارات برای انتخاب محل اقامتتان سودمند است.

can you recommend any good …? میتوانید … خوبی توصیه کنید؟
hotels هتل ها
B&Bs;
(شکل اختصاری bed and breakfasts است)
بی اند بی
self-catering apartments هتل آپارتمان
youth hostels مسافرخانه
campsites چادر و اردوگاه
how many stars does it have? چند ستاره هست؟
I'd like to stay in the city centre من دوست دارم در مرکز شهر بمانم
how much do you want to pay? چقدر می خواهید پرداخت کنید؟
how far is it from the …? چقدر از …فاصله دارد؟
city centre مرکز شهر
airport فرودگاه
railway station ایستگاه قطار
sound

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play