کلمه های انگلیسی

در زیر چند فهرست موضوعی واژگان می آید تا به شما در تقویت واژه های انگلیسی خودتان کمک کند. اگر هر پیشنهاد یا نظری دارید؛ لطفا اجازه دهید که ما مطلع شویم!

صفحات مرتبط

عبارت های انگلیسی

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play