آموزش

در اینجا چند عبارت انگلیسی مرتبط با آموزش است.

گونه های موسسه های آموزشی

school مدرسه
nursery school کودکستان
primary school دبستان
secondary school دبیرستان
state school مدرسه دولتی
private school یا independent school مدرسه خصوصی
boarding school مدرسه شبانه‌روزی
sixth-form college کالج برای افراد شانزده تا نوزده ساله با سطح علمی دانشگاه
technical college کالج فنی
vocational college کالج حرفه ای
art college کالج هنر
teacher training college کالج تربیت مدرس
university دانشگاه

مدرسه

classroom کلاس درس
desk میز تحریر
blackboard تخته سیاه
whiteboard وایت بورد
chalk گچ
marker pen یا marker ماژیک
pen خودکار
pencil مداد
exercise book کتاب تمرین
lesson درس
homework تکلیف
test تست
term ترم
half term میان ترم
class کلاس
reading تکلیف خواندنی
writing تکلیف نوشتنی
arithmetic تکلیف حساب کردنی
spelling تکلیف هجی کردنی
to read خواندن
to write نوشتن
to spell هجی کردن
to teach درس دادن
head teacher مدیر
headmaster آقای مدیر
headmistress خانم مدیر
teacher معلم
pupil دانش آموز
head boy شاگرد نمونه پسر
head girl شاگرد نمونه دختر
prefect عالی
school governor یا governor مدیر مدرسه
register ثبت نام
assembly مجمع
break زنگ تفریح
school holidays تعطیلی مدرسه
school meals غذای مدرسه
school dinners شام مدرسه

تسهیلات

computer room اتاق کامپیوتر
cloakroom رخت کن
changing room اتاق تعویض
gym
(شکل اختصاری gymnasium است)
سالن ورزشی
playground زمین بازی
library کتابخانه
lecture hall اتاق درس
laboratory
(معمولا به شکل lab خلاصه میشود)
آزمایشگاه
language lab
(شکل اختصاری language laboratory است)
اتاق زبان
hall of residence خوابگاه
locker کمد
playing field زمین بازی
sports hall سالن ورزشی

دانشگاه

professor استاد
lecturer مدرس
researcher پژوهشگر
research تحقیق
undergraduate دانشجو
graduate فارغ التحصیل مقطع کارشناسی
post-graduate یا post-graduate student دانشجو تحصیلات تکمیلی
Masters student دانشجوی کارشناسی ارشد
PhD student دانشجوی دکترا
Master's degree مدرک کارشناسی ارشد
Bachelor's degree مدرک کارشناسی
degree مدرک دانشگاهی
thesis تز
dissertation پایان نامه
lecture درس
debate بحث
higher education تحصیلات تکمیلی
semester ترم تحصیلی
student loan وام دانشجویی
student union اتحادیه دانشجویی
tuition fees شهریه
university campus مجتمع دانشگاه

باقی واژگان مرتبط

exam
(شکل اختصاری examination است)
امتحان
to sit an exam امتحان دادن
essay یا paper مقاله
to fail an exam رد شدن در امتحان
to pass an exam قبول شدن در امتحان
to study درس خواندن
to learn یادگرفتن
to revise دوره کردن
student دانش آموز و دانشجو
curriculum برنامه آموزشی
course رشته
subject موضوع
grade رتبه
mark نمره
exam results نتیجه امتحان
qualification مدرک
certificate گواهی نامه
attendance حضور و غیاب
calculator ماشین حساب
projector پروژکتور
textbook کتاب درسی
question پرسش
answer پاسخ
mistake یا error اشتباه
right یا correct درست
wrong غلط
sound

صدا برای تمام واژگان انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید