بدن انسان

در اینجا نام انگلیسی بخش های مختلف بدن انسان به همراه واژگان برای حسهای متفاوت آمده است.

سر و صورت

beardریش
cheekگونه
chinچانه
hairمو
headسر
earگوش
eardrumپرده گوش
earlobeلاله گوش
eyeچشم
eyebrowابرو
eyelashمژه
eyelidپلک
foreheadپیشانی
frecklesکک و مک
jawفک
lipلب
moustacheسبیل
mouthدهان
noseبینی
nostrilسوراخ بینی
tongueزبان
tooth (جمع: teeth)دندان
wrinklesچروک

بالاتنه

Adam's appleسیب آدم
armبازو
armpitزیربغل
backکمر
breastپستان
chestقفسه سینه
elbowآرنج
handدست
fingernailناخن دست
forearmساعد
fingerانگشت
knuckleبند انگشت
navel یا belly buttonناف
neckگردن
nippleنوک پستان
palmکف دست
shoulderشانه
throatگلو
thumbشست
waistدور کمر
wristمچ

پایین تنه

ankleقوزک
anusمقعد
bellyشکم
big toeشست پا
bottom (اصطلاح عاميانه: bum)باسن
buttocksکفل
calfپشت ساق
foot (جمع: feet)پا
genitalsاندامهای تناسلی
groinکشاله ران
heelپاشنه
hipکفل
kneeزانو
legپا
penisآلت تناسلی مرد
pubic hairموهای ناحیه تناسلی
shinساق پا
soleکف پا
testiclesبیضه
thighران
toeپنجه
toenailناخن پا
vaginaواژن

بخشهای چشم

corneaقرنيه
eye socketکاسه چشم
eyeballکره چشم
irisعنبيه
retinaشبکيه
pupilمردمک

بخشهای داخلی بدن

Achilles tendonتاندون آشیل
arteryسرخرگ
appendixآپاندیس
bladderمثانه
blood vesselرگ
brainمغز
cartilageغضروف
colonروده بزرگ
gall bladder یا gallbladderکيسه صفرا
heartقلب
intestinesروده
large intestineروده بزرگ
small intestineروده کوچک
kidneysکلیه
ligamentرباط
liverجگر
lungsریه
oesophagusمری
pancreasپانکراس
organارگان
prostate gland یا prostateپروستات
rectumراست روده
spleenطحال
stomachمعده
tendonتاندون
tonsilsلوزه
veinسیاهرگ
windpipeنای
womb یا uterusرحم

استخوان ها

collarbone یا clavicleترقوه
thigh bone یا femurاستخوان ران
humerusاستخوان بازو
kneecapکاسه زانو
pelvisلگن خاصره
ribدنده
rib cageقفسه سینه
skeletonاسکلت
skullجمجمه
spine یا backboneستون فقرات
vertebra (جمع: vertebrae)مهره

مایعات بدن

bileصفرا
bloodخون
mucusمخاط
phlegmبلغم
saliva یا spitبزاق
semenمنی
sweat یا perspirationعرق
tearsاشک
urineادرار
vomitاستفراغ

باقی لغات مرتبط

boneاستخوان
fatچربی
fleshگوشت
glandغده
jointمفصل
limbعضو بدن
muscleماهیچه
nerveعصب
skinپوست
digestive systemسیستم گوارش
nervous systemسیستم عصبی
to breatheنفس کشیدن
to cryگریه کردن
to hiccupسکسکه کردن
to have the hiccupsسکسکه داشتن
to sneezeعطسه کردن
to sweat یا to perspireعرق کردن
to urinateادرارکردن
to vomitاستفراغ کردن
to yawnخمیازه کشیدن

حس ها

smellبویایی
touchلامسه
sightبینایی
hearingشنوایی
tasteچشایی
to smellبوییدن
to touchلمس کردن
to seeدیدن
to hearشنیدن
to tasteچشیدن
sound

صدا برای تمام واژگان انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید